Toiminta 2012

Yhdistyksemme ensimmäinen toimintavuosi oli aktiivinen varsinkin, kun huomioidaan, että 20.2.2012 yhdistyksen perustamiskokouksessa meitä oli noin 20. Jäsenmäärä kasvoi yli 300:aan vuoden 2012 loppuun mennessä. Yhdistyksemme hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 30.3.2012.

2012-vuoden aikana on perustettu yhdistykselle nettisivut ja monia muita tietoteknisiä apuja kuten keskustelupalsta jäsenille, sosiaalisen median sivustot, useita sähköpostijakelulistoja ym. järjestelmiä tukemaan varsinaista toimintaamme.

Kokoukset ja tapaamiset

Virallisia hallituksen kokouksia järjestettiin 6 kpl.

Yleisiä jäsentapaamisia järjestettiin 23 kpl eri puolilla Suomea.

Merkittävä toimintatapamme on ollut sopia tapaamisia asiaamme vaikuttavien tahojen kanssa. Myös meille esitettiin muutamia tapaamispyyntöjä. Näistä ilahduttavimpia oli kutsu eduskunnan nais- ja miesverkoston ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseen. Tyypillisesti tapaamisiin on osallistunut 2-4 yhdistyksemme edustajaa etupäässä yhdistyksemme hallituksesta ja hallituksen lähipiiristä. Tällaisia vaikuttajatapaamisia järjestettiin lähes 40.

Tapahtumat

Yhdistyksemme järjesti kaksi merkittävää yleisötapahtumaa kansainvälinen vieraannuttamisenpäivän tapahtuma 25.4.2012 ja kansalaisinfo 29.5.2012. Jälkimmäisessä julkistettiin kaksi lakialoitetta, joiden avulla pyritään ehkäisemään vieraannuttamisesta aiheutuvia ongelmia lapsille.

Molemmista tapahtumista saimme paljon hyvää palautetta, ne huomattiin.

Tiedon jakaminen

Yhdistyksemme lahjoitti kaikille kansanedustajille Eromyrkky-kirjan, jonka liitteeksi pyydettiin kirjan kirjoittajan psykologian professori Richard A. Warshakin saatekirje Suomen parlamentille.

Tietoa ja kokemuksiamme on toimitettu mm. lastensuojelun tilaa tutkivalle työryhmälle. Useisiin tällaisiin valtionhallinnon työryhmiin toivottiin edustajiemme hyväksymistä mukaan. Näissä ei toistaiseksi ole onnistuttu.

Medianäkyvyys

Asiastamme ja yhdistyksestämme julkaistiin useita artikkeleita eri lehdissä. Pyrimme vaihtelevalla menestyksellä olemaan aktiivisia valtalehtien yleisönosastojen palstoillakin. Jäseniämme jututettiin useissa radio- ja tv-lähetyksissä (kaikissa lähetyksissä ei tuotu esiin yhdistyksemme nimeä).

Muutama aktiivinen jäsen sai myös luvan julkaista Helsingin sanomissa ilmoituksia yhdistyksemme logoilla.

Muu näkyvyys

Olemme painattaneet ja jakaneet esitteitä, yhdistyksemme logolla varustettuja paitoja yms. Tämä toiminta on ollut toistaiseksi pienimuotoista, sillä vapaaehtoisvoimin pyöritettävän yhdistyksen voimavarat ja aktiivien käytettävissä oleva aika ovat kuitenkin rajallisia.