Lastenhuoltolaki uudistuu

Hallitusohjelman mukaan lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslaki uudistetaan kuluvalla hallituskaudella: turvataan erotilanteissa lapsen etu ja oikeus sekä isään että äitiin, vahvistetaan eropalveluita. Tehdään lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslainsäädännön uudistus ja lisätään velvoitteita puuttua kiusaamiseen.

– 22.8.2016 Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistaminen
Näkemyksiä uudistamistarpeista. OM:n Lausuntotiivistelmä

– Keväällä 2016 Valtioneuvostolle jätetyt lausunnot koskien lainsäädännön uudistustarvetta

– 15.2.2016 ILA:n lakiryhmän lausunto OM:lle koskien valmisteilla olevaa lakimuutosta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lausunnon tarkoituksena oli nimetä lausuntopyynnön pohjalta lisäyksiä ja tarkennuksiin OM:n esitykseen sekä kerätä lain ongelmakohtia.

– 14.1.2016 Lapsen edun toteutuminen huolto- ja tapaamisasiassa. Isät lasten asialla lakiryhmän raportti nykytilasta ja ehdotuksia muutostarpeista .

17.11.2015 Seminaariesitykset:
– Juha Järä, tervetuloa | Isät lasten asialla ry
– Mirella Huttunen, lapsen oikeuksien sopimus | Unicef
– Pauli Tossavainen, huoltoriita – huoltokiusaaminen – vieraannuttaminen. Kuka auttaa kun lapsen oikeutta vanhempaan rikotaan? | Isät lasten asialla ry
– Matti Tolvanen, tehostaisiko kriminalisointi tapaamisoikeuden toteutumista? | Itä-Suomen yliopisto
– Marjaana Sorokin, sosiaalipuolen näkökulma | Someron kaupunki
– Pauli Tossavainen, Lapsen etu huoltoriidassa ja huoltoriitojen käsittelyn uusi toimintamalli | Isät lasten asialla ry
– Hanna Mäntylän puhe | sosiaali – ja terveysministeri