Keitä me olemme

Olemme eronneita vanhempia, joiden yhteyttä rakkaisiin lapsiimme on häiritty tai on pahimmillaan estetty yhteydenpito kokonaan. Liian usein lastemme isovanhemmat ja muut sukulaiset ovat samoista syistä kokeneet aiheelliseksi liittyä joukkoomme. Kannatusjäseniksemme on liittynyt suuri joukko muitakin tämän ongelman tiedostaneita ihmisiä.

Vaikka esim. isä olisi arvioitu täysin kykeneväksi vanhemmaksi, liian usein lapsi kärsii huoltokiusaamisesta ja pahimmillaan vieraannuttamisesta. Ongelmat jatkuvat tyypillisesti vuosikausia ja lapsi kärsii niistä aikuistuttuaankin. Koemme asioiden tilan perustuslain vastaiseksi.

Yhdistys toimii sukupuolineutraalisti. Useimmiten juuri isät joutuvat eron jälkeen suuriin vaikeuksiin yrittäessään säilyttää suhteensa lapsiin. Yhdistyksemme nimi kuvaa jäsenkuntamme enemmistön huolta lasten asiasta.

Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon, viranomaisten asenteisiin ja lainsäädäntöön yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi.