Julle Tuuliaisen muistokirjoitus

JulleJäsenemme Julle Tuuliainen kuoli 9.8.2017 sairastettuaan pitkään. Yhdessäolo Toivo-poikansa kanssa ja hänestä huolehtiminen olivat aina Jullella ensimmäisenä mielessä. Julle vei mielellään bussillaan lapsia erilaisille retkille. Toivolla oli oma ratti, jolla hän saattoi ajaa bussia isänsä rinnalla. Julle oli hyvä isä.

Julle oli esimerkillisen aktiivinen myös yhdistystoiminnassa. Julle toimi Kaapatut lapset ry:n hallituksessa vuodesta 2006 lähtien yhdeksän vuoden ajan erilaissa tehtävissä muun muassa sen varapuheenjohtajana. Isät lasten asialla ry:n (ILA) perustamisen 2012 jälkeen Julle liittyi myös ILA:an. Viimeiseksi jääneeseen kokoukseen keväällä 2017 Julle tuli vaikka tuskin pystyi enää puhumaan ja liikkumaan. Julle oli vuoroasumisen vahva kannattaja. ILA:n tavoitteet olivat myös Jullen tavoitteita: Lasten suhteen molempiin vanhempiin turvaaminen, vieraannuttamisen estäminen, isien heikon aseman huoltoriidoissa parantaminen, viranomaisten isiä syyllistävien ja syrjivien asenteiden muuttaminen jne. Julle haki tavoitteillemme julkisuutta ja puhui niistä muun muassa vuosittain 25.4. organisoimassamme vieraannuttamisen vastaisen päivän tapahtumassa:

Yhteiskunnallinen aktiivisuus oli yksi Jullen piirre. Jullelta tuli solkenaan ideoita, mitä voisimme tehdä isien aseman parantamiseksi. Kaapatut lapset ry:ssä ideoimansa lapsikaappausuhkarekisterin perustaminen päätyi jopa Euroopan parlamentin käsiteltäväksi.

Muistamme Jullea lämmöllä ja kiitollisuudella. Hieno isä sekä lasten ja isien asian puolestapuhuja on poistunut. Ajatuksensa jatkavat elämäänsä vahvoina.

Isät lasten asialla ry:n hallitus