Category Archives: jäsenblogeja

Kiusaajan kahdet kasvot


Huokaus. Aina välillä törmää ihmisiin jotka kuvittelevat, että itse pärjäisivät huoltokiusaajan tai vieraannuttajan kanssa paremmin. Heitä yhdistää se, että heillä ei ole omaa kokemusta asiasta. He kuvittelevat lain antavan suojan kiusaajaa vastaan. He kuvittelevat, että kun faktat laitetaan pöydälle niin viranomainen tai tuomari näkee mistä on kysymys. He kuvittelevat, että […]

Continue reading...

Monenlaista palautetta


Saamme monenlaista palautetta ja kysymyksiä jne. Joihinkin kerkiämme reagoida tms. Tässä meille tullut eräs näkemys/kysymyskokonaisuus: ”Jani Toivolasta on paljon puhetta. Erityisesti kun hän itse toistuvasti kertoo olevansa yksinhuoltaja. Jani Toivola ei ole yksinhuoltaja, vaan lähivanhempi. Kansanedustajana hän voisi avata sitä miten ihmeessä on onnistunut saamaan oikeuden päätöksen siihen asiaan, sillä […]

Continue reading...

Perheenisän kynästä (luvalla jaettuna)


”Reilu viikko on kulunut ensimmäisistä Rautavaaran tragediaa käsitelleistä julkisista puheenvuoroista. Poikkeuksellisen järkyttävän tapahtuman selittämiselle oli tarve ja kiire. Niin kiire, ettei aikaa ollut lukea kirjoittamaansa edes kerran läpi oikeinkirjoitusvirheiden korjaamiseksi saati odottaa, että isää olisi päästy puhuttamaan. Pysäytetyssä bussissa oli ollut riitaa lasten hoitamisesta ja isä oli matkalla töihin. Tästä […]

Continue reading...

Hyvää isänpäivää


Isät lasten asialla ry toivottaa jokaiselle isälle olosuhteista riippumatta hyvää isänpäivää! Päivän Helsingin Sanomissa mainostamme sitä että isänpäivästä tulisi virallinen liputuspäivä, ja toki varsinaisessa tiedotteessa on laajemminkin asiasta. Katso lähettämämme mediatiedote kokonaisuudessaan nettisivuiltamme: www.isatlastenasialla.fi

Continue reading...

Sinulla ei ole väliä – enää


Kukaan ei ole väittänyt, että vanhemmuus on helppoa. Moni kuitenkin sanoo sen olevan palkitsevaa. Rautavaaran tragedian myötä on nähty avautumisia vanhemmuuden rankkuudesta. Nyt peräänkuulutetaan vaaran merkkien havaitsemista ja apua uupuneille. Veikkaan kuitenkin yhden ryhmän jäävän jatkossakin mahdollisen avun ulkopuolelle. On olemassa ryhmä joka kaikesta tapahtuneesta huolimatta kantaa potentiaalisen uhan statusta […]

Continue reading...

Lämmin kiitos


4500! Lämmin kiitos kaikille tykkääjille/seuraajille – juuri Sinullekin! Teidänkin tilapäivitystemme jakojen ja tykkäysten ja kaikenlaisen ”viestinviennin” ansiosta yhdistyksen tärkeät asiat ja tavoitteet saavat aina vaan enemmän huomiota ja muutospainetta syntyy. Pyydetäänhän kavereita ja tuttuja mukaankin – aina toimintaankin asti!  Facebookissa meidät löytää osoitteesta: http://www.facebook.com/IsatLastenAsiallaRy

Continue reading...

HS Mielipide 8.10.2014: Jokaisella lapsella on oikeus saada tietää vanhempansa ja sukunsa


Heikki Sariola (LSKL) Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi (Ko­ti­maa 6. 10.) kol­men pro­fes­so­rin kri­tii­kis­tä uut­ta isyys­la­ki­esi­tys­tä koh­taan. Kri­tiik­ki kos­ki avio­lii­ton ul­ko­puo­lel­la syn­ty­neen lap­sen epä­oi­keu­den­mu­kais­ta koh­te­lua pe­rin­nön­jaos­sa. Pe­rin­nön­ja­ko on kui­ten­kin vain yk­si la­ki­esi­tyk­sen mo­nis­ta on­gel­mis­ta, jois­ta mo­net näyt­tä­vät ole­van seu­raus­ta yh­des­tä pe­rus­ta­van­laa­tui­ses­ta puut­tees­ta: esi­tys ei nos­ta kes­kei­sek­si ta­voit­teek­si syn­ty­vän lap­sen oi­keut­ta van­hem­piin­sa ja […]

Continue reading...

Kuka muka vieraannuttaa?


Vieraannuttaminen on tietyllä tavalla noussut tuntemattomuudesta asiaksi jota on käsitelty mediassa, mielipidekirjoituksissa, eduskunnassa kirjallisina kysymyksinä ja jopa lakialoitteessa. Silti löytyy ihmisiä ja ryhmiä jotka kieltävät ilmiön olemassa olon. Onko siis liian vaikeaa uskoa kenenkään toimivan näin lapsen edun vastaisesti, ainakaan tahallisesti. Kun tätä työtä on tehnyt Isät lasten asialla Ry:ssä […]

Continue reading...

Isät lasten asialla ry antoi lausuntonsa isyyslaista


ISÄT LASTEN ASIALLA RY ANTOI LAUSUNTONSA ISYYSLAISTA1. Huoltajuus isyyden vahvistamisen yhteydessäLainsäädännön mukaan äidistä tulee automaattisesti lapsen huoltaja. Samalla tavoin myös lapsen isästä olisi syytä tulla automaattisesti lapsen huoltaja, kun hänen isyytensä on vahvistettu ehdotetun lainsäädännön mukaisesti. Näin vältyttäisiin varsin yleisiltä ongelmilta, joita ”huoltajuusolettaman” puute isälle ja lapselle aiheuttaa. Nyt huoltajuuden hakeminen […]

Continue reading...

Oikeuskäytäntömme lietsoo riitaa


Täydellisessä maailmassa ihmiset noudattavat lakia ja sen henkeä. Aina kuitenkin löytyy ihmisiä jotka ovat valmiita toimimaan yhteiskunnan normien vastaisesti. Yhteiskunta pyrkii suojaamaan kansalaisiaan heitä vastaan rikoslailla. Rikoslaki toimii ennaltaehkäisevänä pelotteena ja toisaalta mahdollistaa kansalaisten suojaamisen sulkemalla tarvittaessa rötöksen tekijän vankilaan. Pelotehan ei ole pelote, jos tietää, ettei rangaistusta tule. Nk. […]

Continue reading...