YK:n lastenoikeuksien sopimus 25 vuotta!


YK:n lastenoikeuksien sopimus 25 vuotta! Juho Eerolan LA 27/2012 ja Pauli Kiurun LA 28/2012 lakialoitteiden taustalla olevat todella laajat ongelmat eivät sopimuksessa kuitenkaan riittävästi näy: samaan aikaan rikotaan valtavasti niihin liittyviä lasten oikeuksia ja vanhempain oikeuksia – näiden aiheuttamat henkiset kärsimykset lisäävät jopa itsemurhia – sekä valtavia kuluja yhteiskunnalle tehottomalla toiminnalla – tai oikeastaan toimimattomuudella. Lasten vieraannuttamiseen ja tapaamisoikeuden perusteettomiin ja toistuviin rikkomisiin on saatava tehokas ennaltaehkäisevä lainsäädäntö. Näiltä osin myös YK:n Lasten oikeuksien sopimus kaipaa ilmiselvästi päivitystä ja täsmennystä, tieto on lisääntynyt.