Tosielämän selviytyjät


Huoltoselviytyjät on koko perheen taito- ja ajanvietepeli. Lähtökohtaisesti pelissä on vastakkain kaksi pelaajaa. Pelaaja voi kuitenkin haalia puolelleen sukulaisia ja ystäviä. Pelivälineitä on yksi tai useampi. Pelin säännöt on yleisellä tasolla kirjattu Suomen lakiin. Lähtökohtaisesti pelaajien tulee huolehtia pelivälineistä yhdessä. Poiketen muista peleistä tässä pelissä pelivälineen tulee voittaa.

Pelin yhteydessä on useampikin pelaajayhdistys. Pelaajayhdistykset voivat olla hyvinkin erimielisiä siitä, miten sääntöjä tulisi noudattaa. Peliä pelataankin tällä tasolla myös pelikentän ulkopuolella. Vaikka peli ei vielä olekaan tavoittanut koko kansan syviä rivejä, tulee pelin piiriin vuosittain tuhansia uusia pelaajia avo-/avioerojen myötä.

Pelin työllistävä vaikutus on kansantaloudellisesti merkittävä. Peli työllistää mm. tuomareita, lakimiehiä, psykologeja, psykiatreja, tutkijoita, lastenvalvojia, lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, perheneuvolan työntekijöitä, päiväkodin henkilökuntaa, rehtoreita, opettajia, poliitikkoja, pelaajayhdistysten palkattuja lobbareita ja usein myös poliisia. Näiltä pelaaja joutuu usein pyytämään apua pelin edetessä, jos katsoo vastapelaajan rikkoneen sääntöjä. Osa pelaajista onkin erikoistunut harhauttamaan näitä tahoja puolelleen. Esimerkiksi jos pelaajalla sattuu olemaan kamppailulajitausta tai metsästysharrastus voi toinen pelaaja saada ulkopuolisen tahon antamaan toiselle pelaajalle väkivallan uhasta useammankin kuukauden pelivälinekiellon. Vaikka ulkopuolisen tahon harhautus sinänsä on sääntöjen vastaista, on tahon jäätävä harhautuksen onnistuttua mukaan peliin harhauttaneen pelaajan puolelle. Tosin tahon on pelattava peli loppuun laput silmillä ja korvat suljettuna.

Uusin työllistyvä taho on sovittelun asiantuntijat. He kertovat pelaajille pelivälineen edusta. Oikeusministeriön pelikomitealla on suuria odotuksia sovittelusta. Tavoitteena on, että pelaajat pääsisivät sopimukseen pelivälineen hallussapidosta. Jo nyt on kuitenkin huomattu, että pelivälinettä hallussaan pitävä pelaaja voi käyttää sovittelua hyväkseen pelatakseen aikaa. Onneksi pelikomitea ei ole muuttanut sääntöä, jonka mukaan tämänkään sopimuksen mahdollisista rikkomuksista ei saa rangaista. Peli siis jatkunee tämän uudistuksen jälkeenkin yhtä jännittävänä.

Pelin tekee erityisen jännittäväksi juuri sääntöjen yleisluontoisuus. Pelaajat voivatkin itse yrittää asettaa raamit pelin säännöiksi. Tässä pelin luonne tuleekin jo esiin, sillä vastapuolen psyykkaus sääntöjen saamiseksi oman joukkueen mielen mukaiseksi on yleistä. Tässä laillistetun valvojan tehtävänä on leimata sovitut säännöt. Jotkut pelaajat ovat kuitenkin kritisoineet valvojia siitä, että nämä pyrkivät vaikuttamaan pelaajiin siten, että säännöistä tulee toista pelaajaa suosivia. Tätä ei kuitenkaan ole koskaan pystytty todistamaan.

Lähtökohtaisesti pelivälinettä ei saa omia. Oikeusministeriön pelikomitea on kuitenkin määrännyt, että sääntöjen rikkomisesta ei saisi rangaista. Tästä syystä kokemattomat joukkueet jäävätkin usein altavastaajiksi. Pelin henkeen kuuluu, että kaikkien viranomaistahojen pitää olla sen pelaajan puolella, jonka hallussa peliväline pääosin on.

Pelivälineellä itsellään on säännöissä annettu oikeus ilmaista mielipiteensä siitä, kumman pelaajan hallussa haluaa olla. Varsinkin kokemattomien pelivälineiden kohdalla tuomarineuvosto kuuntelee pelivälinettä, kuitenkin vain neuvoa antavasti. Lähtökohtaisesti peliväline voi kieltäytyä olemasta toisen pelaajan hallussa. Pelin henkeen kuuluu se, että pelaajien oletetaan tuntevan pelivälineen oma tahto ja tätä tuodaankin julki pelin kulun aikana varsin voimallisesti. Pelaajan, joka pitää pelivälinettä enemmän hallussaan, oletetaan tuntevan peliväline paremmin. Tällöin oikeus puhua pelivälineen suulla on tällä pelaajalla.

Jotkut pelaajayhdistykset ovat esittäneet väitteitä pelivälineen manipuloinnista. Tämähän ei kuulu puhtaan pelin piirin. Pitävää doping-järjestelmää ei ole voitu kehittää, koska oikeusministeriön pelikomitea vastustaa asiaa. Toiset pelaajayhdistyksetkin esittävät, että pelaajien oma sikamainen käytös pelivälinettä kohtaan ja jopa mahdollinen päihteiden väärinkäyttö ovat syynä pelivälineen vastahakoisuuteen. Vaikka pelin tarkoitus on, että vain peliväline voittaa, on joidenkin pelaajien epäilty pelaavan vain pelin vuoksi. Joskus pelaaja voi itse tulla riippuvaiseksi pelivälineestä. Tällöin pelin tavoite voi pelaajan mielessä hämärtyä. Tästä ei seuraa pelivälineen menetystä. Peli on pelattava loppuun. Peli loppuu, kun pelivälineestä tulee täysi-ikäinen tai kun tuomarineuvosto määrää pelivälineen pysyvästi vain toiselle pelaajalle. Innokkaimmat pelaajat jatkavat peliä myös varsinaisen peliajan jälkeen. Pelaajan luovuttamista ennen pelin loppua pidetään häpeällisenä ja pelivälineen edun vastaisena.

Pelivälineen etua valvoo useampikin pelivälineyhdistys ja virkamiestaho. Pelin jännittävyyttä lisää se, etteivät nämä pelivälineen etua valvovat tahot koskaan katso itse peliä. Pelin henki on, että pelaajat itse kertovat pelin kulusta valvojille. Videotuomaria ei ole käytössä. Jotkut pelaajat ovatkin pyrkineet tuomaan näytille omia nauhoitteitaan. Tähän suhtaudutaan yleensä penseästi pelin hengen vastaisena. Pelaajan ei ole syytä opettaa virkamiestahoille, mikä on pelivälineen etu. Kirjoittamaton sääntö on, että viranomainen kyllä aina tietää pelivälineen edun pelaajaa paremmin.

Taktisesti viranomaisen arvostelu onkin usein merkinnyt pelivälineen siirtämistä vastapuolelle ja pelin loppumista. Valehtelu on taktisesti sallittua, koska sitä ei varsinaisesti ole kielletty. Tässä pelaajan psyyke voikin olla kovilla. Valehtelemaan tottumaton tai kykenemätön jääkin tässä jalkoihin. Jos peli etenee tuomarineuvostoon, niin tämäkin lähtökohtaisesti olettaa molempien pelaajien valehtelevan. Tervetuloa mukaan selviytymään 😉

Avainsanat: , , , ,