Se ei ole huoltoriitaa


Taitaa olla noin 7 vuotta siitä kun kehitin käsitteen huoltokiusaaminen. En voinut käsittää kuinka minusta tehtiin riidan osapuoli vaikka halusin vain, että noudatetaan lakia ja sovittuja asioita. Huomasin, että viranomainen nimeää huoltoriidaksi tilanteen missä toinen yksipuolisesti ei suostu kommunikoimaan tai suostu vähänkään tasavertaiseen sopimukseen tai jättää sopimusta noudattamatta vaikka se olisi juuri sellainen minkä hän on itse halunnut.

Väestöliitto kirjoittaa sivuillaan että syyllisen etsiminen ei ratkaise riitaa. ”Usein ongelmiin on osuutta kaikilla riidan osapuolilla, joten syyllisen etsiminen ja osoittaminen eivät auta mitään.”

Tästä poikkeuksena väestöliitto toteaa ihmissuhteet, joissa on väkivaltaa, hyväksikäyttöä tai riippuvuusongelmia. Mykkäkoulu voi olla esimerkiksi opittu tapa riitojen ratkaisemisessa.

”Mykkäkoulu on kuitenkin voimakasta henkisen väkivallan käyttöä. Riidat eivät selviä mykkäkoululla. Muita vahingollisia asioista riidellessä ovat kärjistäminen, uhkailu, syyttely,vähättely, joustamattomuus ja kielteisyys.”

Kylläpä alkoi tulla tuttua tekstiä. Kuulostaa kiusaamiselta. No väestöliitto toteaa kiusaamisesta seuraavaa: ”Kiusaaminen ei ole koskaan kiusatun syytä, vaan syyt kiusaamiselle johtuvat aina kiusaajasta itsestään ja ne voivat olla moninaisia. Kiusaajalla voi olla paha olo, jota hän purkaa kiusaamisella. Kiusaaminen on aina väärin ja epäkunnioittavaa käytöstä, jota ei ansaitse kukaan.”

Koulukiusattua väestöliitto ohjeistaa seuraavasti: ” Jos itse kiusaat tai koet, että sinua tai kaveriasi kiusataan, puhu asiasta vanhemmillesi, kouluterveydenhoitajalle, koulukuraattorille
tai jollekin muulle turvalliseksi kokemallesi aikuiselle. Avun pyytäminen ei ole koskaan kyvyttömyyttä puolustaa itseään, vaan osoitus rohkeudesta ja hyvästä itsetunnosta.”

Rohkeana siis vain hakemaan ulkopuolista apua kiusaamistilanteeseen. Valitettavasti vaikka sinä tiedät tilanteen olevan kiusaamista, ei ulkopuolinen apu vielä ole sisäistänyt tilannetta kiusaamiseksi. Riita on paljon miellyttävämpi ajatus ulkopuoliselle auttajalle. Silloin ongelman voi sysätä takaisin avun pyytäjälle. Koska syy riitaan on siis usein molemmissa ei
avunannon epääminenkään tuota epääjälle unettomia öitä.

Tästä päästiinkin käsitteen huoltokiusaaminen syntyyn. Huoltokiusaaminen on toisen vanhemman alistamista ja hänen vanhemmuutensa mitätöintiä kaikilla mahdollisilla tavoilla.
Ei se ole riitaa vaan tilanteessa on kiusaaja ja kiusattu. Kiusattu on yhtä avuttomassa tilanteessa kuin koulukiusattu tai työpaikka kiusattu. Valta on kiusaajalla. Ilman valtaa kiusaaminen olisi lähes mahdotonta.

Kiusaamisen mahdollistavat ihmiset jotka katsovat sivusta. Kiusaamisen mahdollistavat viranomaiset jotka nimittävät sitä riidaksi. Kiusaamista ei voi estää kiusattu vanhempi ilman
valtaa ja ulkopuolista apua.

Huoltokiusaaminen on vallankäyttöä jossa on useampi uhri. Huoltokiusaaminen tuottaa aina mielipahaa kiusatulle ja sillä voi olla myös kauaskantoiset vaikutukset kiusatun hyvinvoinnille. Tätä kautta kiusaaminen ei kohdistu vain vanhempaan vaan myös lapseen. Huoltokiusaaminen on henkistä väkivaltaa johon syyllistyy kiusaava vanhempi. Lapselta varastetaan toisen vanhemman jaksaminen.

Se ei ole huoltoriitaa.