Salomon tuomio


Välillä usko hyvyyteen horjuu. Tänään on taas se päivä. Kun tv mainoksessa myydään vaikka hammastahnaa joka on hammaslääkäriliiton suosittelemaa voi siihen asennoitua kahdella tapaa. Tahna on varmasti hyvää kun ammatti-ihmiset sitä suosittelevat tai sitten skeptisesti ajatellen, että eikös hammaslääkäreiltä lopu hommat jos ihmisten hampaat pysyvät kunnossa. Loppupeleissä hammastahnatehtailija yrittää myydä omaa tuotettaan, joka on parempi, huonompi tai yhtä hyvä kuin kilpailijan tuote. Kun kyse on rahasta, on naivia uskoa tehtailijan olevan huolissaan hampaistamme.

Miten sitten on lapsen edun kanssa? Kuka on aidosti ilman omaa lehmää ojassa kiinnostunut lapsen edusta? Kuningas Salomolla oli aikoinaan oiva keino ratkaista aidosti lasta koskeva riita. Salomolla itsellään ei ollut asiassa omaa lehmää ojassa vaan pelkästään aito halu löytää lapsen edun mukainen ratkaisu. Se, joka oli valmis luopumaan omasta edustaan, oli lapsen edun puolella.

Salomon ajoista on kulunut noin 3000 vuotta. Miten Salomon viisautta sovelletaan tämän päivän huoltoriidassa? Ei mitenkään. Tänä päivänä lapsen etua ei päätellä vanhemman aidosta rakkaudesta ja valmiudesta luopua omasta edustaan. Lapsen etu on yhtä kuin vakiintunut olosuhde. Tämä olosuhde on tärkeämpää kuin se miten se on saavutettu ja se mistä valtaa tällä hetkellä käyttävä on valmis luopumaan. Ikävä kyllä Salomon viisaus on unohdettu. Tänä päivänä se lapsen väärä äiti voittaisi.