Mikä lapsen etu?


Julkaisemme meille lähetetyn postin luvalla

MIKÄ LAPSEN ETU?

Olen seurannut läheisenä kuinka lapsilla ei ole oikeuksia kun toinen vanhempi vieraannuttaa tarkoituksella lapsia isästään, sosiaalitoimen kannustamana ja avustuksella.
Lapsella on lain mukaan oikeus molempiin vanhempiin. On voimassaoleva tapaamissopimus, jota toinen lähivanhempi ei noudata, tarkoituksella, sosiaalityöntekijä uskoo vieraannuttajan valheet ja syyllistää isää, vaikka ei ole edes kysynyt miten asia on lasten isän mielestä. Tässäkin lapsi unohdetaan kokonaan, ei kysytä lapsen mielipidettä ja sitä mitä lapsi haluaa. Mielestäni sosiaalityöntekijät osallistuvat tietoisesti henkisen väkivallan hyväksymiseen, vieraannuttamisen myötä. Miten sosiaalityöntekijät pystyvät olemaan virassaan, jos ei ole kykyä katsoa asiaa puolueettomasti, lasten edun mukaisesti. Kuunnella lasta ja toimia siten että lapsi saa tavata molempia vanhempiaan tapaamissopimuksen mukaan. Ei se riitä, että lastenvalvoja sanoo: vie asia käräjille. Tarvitaanko tämän yhden lauseen sanomiseen jokin sosiaalipuolen koulutus? Mitä koulutus sisältää? Vanhemmat ovat tasavertaisia ja joilla on samat velvollisuudet. Sosiaalitoimi kuitenkin maksaa vieraannuttajalle joka kuukausi vuokran ja sähkön, yms. sekä lasten harrastusmaksuja, todellisuudessa harrastusmaksut on jo velvoitettu isälle elatusrahassa ja tätähän ei lähivanhempi ole kertonut sosiaalitoimistolle eikä ole toimittanut elatussopimusta eikä tapaamissopimusta. Toimeentulotoimistossa uskotaan ja ollaan ymmärtäväisiä vieraannuttajan valheisiin ja keksittyihin tarinoihin, jotka ei ole millään lailla tosia. Tai tosia siltä osin, kun kiristykset, uhkailut sekä lahjonnat ovat itsensä vieraannuttajan tekemiä, mutta kertoo isän niihin syyllistyvän. Lähivanhempi on tarkoituksella ollut pois työelämästä yli 20 vuotta ettei tarvitsisi ottaa ammatteja vastaavia töitä vastaan ja voisi jatkuvissa oikeudenkäynneissä osoittaa olevansa pienituloinen ja näin siirtää vastuuta omien lasten elättämisestä muille, veronmaksajille. Onko tälläinen lähivanhempi turvallinen lapsille ja lapsen kehitykselle. Vieraannuttajan sukulaiset ovat tietoisia tästä kaikesta mutta eivät uskalla puuttua asiaan koska kokevat että lapsia aletaan vieraannuttamaan myös heistä. Onko sosiaalityöntekijät niin kaavoihinsa kangistuneita ja virkansa ylläpitämisen himoitsijoita ettei lasten omat kertomukset vieraannuttajasta sekä huonoista kotioloista saa tekemään mitään. Lapsi on kertonut ikävöivänsä toista vanhempaansa,isää, haluavansa hänen luo kuukausittain, kuten sopimuksessa lukee, on tietoinen että voi mennä toiselle vanhemmalle aina kun tahtoo, mutta on erittäin tietoinen myös lähivanhemman vieraannuttamisesta ja valehtelusta. Lapselle on näytetty voimassa oleva tapaamissopimus, että tietää koska on oikeus isän luokse, viimeksi viety isälle elokuussa. Miten tämä vaikuttaa lapsen kehitykseen, kun joutuu elämään tälläisessä valhe-elämässä ja joutuu pelkäämään sanomisiaan ja tekemisiään
lähivanhemman luona. Nukkuminen pelottaa ja yölliset riidat perheen sisällä häiritsevät nukkumista ja tuovat lisää pelkoa lapseen. Pahat unet ovat myös tulleet lapsen elämään. Koulunkäynti häiriintynyt ja lapsessa on levottomuutta joka päivä. Lähivanhempi siis rahastaa lapsilla, ei rakasta. Sai jopa valheillaan käräjäoikeuden harjoittelijan, viskaalinaisen kirjaamaan lausunnon, että työtön isä on erittäin varakas henkilö. Kahdessa muussa lausunnossa kuitenkin viskaali kirjasi isän varattomaksi mutta päätös tehtiin lähivanhemman valheisiin perustuen. Tämä asia on nyt kuitenkin ylemmän oikeusasteen päätöstä vailla. Edellisessä istunnossa lähivanhempi oli jättänyt kertomatta totuutta hyötymistarkoituksessa. Lähivanhempi kertoo valheita edelleen yhteisille tutuille, toiset uskoo, viisaammat tietävät niiden olevan valhetta. Lähivanhemmalla ongelma, lapsella oireet!
Erolapsia tutkinut oikeus- ja kriminaalipsykologian dosentti on todennut julkisesti, kumpi on se pienempi paha lapselle; se, että lähivanhemmuus siirtyy pois sieltä vieraannuttamista harjoittavalta vanhemmalta vai se, että sen annetaan jatkua, jolloin kotia ei vaihdeta. Näissä olen taipuvainen näkemään paremmaksi ratkaisuksi lähivanhemmuuden siirtämisen ja vieraannuttamisen katkeamisen. Kirjoituksella haluan tuoda esiin huonosti hoidettuja lasten asioita sekä lapsen edun unohtamista.

Nimimerkki: lasten läheinen

Avainsanat: , , , , ,