Mahdoton vanhempi – onko lapsi vaarassa?


Keskustelu vieraannuttamisesta aiheuttaa yleensä sen, että kohtuullisen nopeasti joku sanoo, että hänellä on tilanne jossa se toinen vanhempi yleensä isä ei halua nähdä lasta. Sitten tulee seuraava joka sanoo että hänellä on sama tilanne ja sitten se isä väittää että lasta vieraannutetaan. Sitten tulee joku joka puhuu vieraannuttamisesta vaikka kyseessä saattaa olla pieni erimielisyys. Jopa virkamieskin saattaa käyttää termiä vierottaminen vieraannuttamisen sijaan. Vieraannuttamisesta löytyy kyllä kirjoitettua aineistoa eli siihen kannattaa perehtyä.

Mutta mietitäänpä sitä puolta aiheesta, että amerikkalaisen tutkimuksen mukaan katkeria huoltajuusriitoja käyvillä on diagnosoitu persoonallisuushäiriö 35%:lla äideistä ja 20%:lla isistä Lähde Anja Hannuniemi: Vanhemmasta vieraannuttaminen – uhka lasten hyvinvoinnille (http://www.pasvanhemmat.info/wp-content/uploads/2011/11/AnjaHannuniemi_2007.pdf). Kuinka monella sitten mahtaa olla diagnosoimaton persoonallisuushäiriö? Ennen vanhaan näitä diagnooseja ei ollut vaan joukossamme oli ns. hankalia tai mahdottomia ihmisiä.

Hankalasta tai mahdottomasta ihmisestä pääsee yleensä eroon vaikka se voi joskus olla vaikeaakin. Tilanne muuttuu erilaiseksi kun on yhteisiä lapsia ”mahdottoman” ihmisen kanssa. Osa ongelmaa on se, että mahdoton ihminen ei toimi odotetulla tavalla eikä ymmärrä tai halua ymmärtää olevansa se mahdoton ihminen jolloin vastaparilta vaaditaan mahdotonta venymistä. Mikään ei riitä ja mihinkään sovittuun tai tuomittuun ei voi luottaa. Normaalit pelisäännöt vaan eivät toimi. Lainlaatijakin on huomannut, etteivät kaikki noudata sopimuksia. Tämän takia on luotu laki tapaamisen täytäntöönpanosta. Minkälainen ja millä mielenterveydellä/moraalilla varustettu ihminen sitten ei sitä lasta anna tapaamiseen vaikka käräjillä tapaaminen tuomittaisiin täytäntöönpanotavaksi useammankin kerran?

Ja sitten mennään itse asiaan. Väitän, että huoltoriidassa mahdoton ihminen on usein vahvoilla. Ja ei, en nyt puhu sinusta puhtoinen ja sääntöjä/sopimuksia noudattava lähihuoltaja joten rauhoitu ja lue loppuun. Puhun niistä mahdottomista ihmisistä.

Kysymys kuuluu: minkälainen kasvattaja on mahdoton ihminen? Minkälaista esimerkkiä pystyy antamaan mahdoton ihminen lapselle? Voiko mahdoton ihminen ”sairastuttaa” myös lapsen? Mitä lapsesta tulee jos lapsi on mahdottoman ihmisen esimerkin kasvatettavana jos kaiken lisäksi lasta henkisesti pahoinpidellään eli vieraannutetaan toisesta ei-mahdottomasta vanhemmasta? Miten oikeuskäytäntömme on huomioinut mahdottomat ihmiset kun lapsen edusta tehdään tuomio? Ovatko lapsemme vaarassa?