Lapsen etu vai oikeus – lakivaliokunta ratkaisee


Huoltoriidan ratkaisun ohjenuorana on lapsen etu. Harva käsite on kuitenkin yhtä hämärä kuin lapsen etu. Lapsen edulla voi perustella melkein mitä vain sanomalla sen olevan lapsen edun mukaista. Lapsen etu ei vaadi perusteita, koska lapsen etu itsessään on peruste. Vaikka lastensuojelulakiin kirjatut määreet lapsen edusta ovat itse asiassa peräisin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta, niin oikeuskäytäntö näyttää elävän omaa elämäänsä päättäessään lapsen edusta.

Lapsen oikeus sen sijaan on kuvattu kohtuullisella tarkkuudella YK:n lasten oikeuksien sopimukseen. Esimerkiksi UNICEF:sta löytyy asiantuntemusta kertoa mitä on lapsen oikeus.
Sopimus velvoittaa Suomea ottamaan lapsen oikeus huomioon lainsäädännössä. Tällöin lapsen oikeus on muuttunut lapsen eduksi. Tämä on johtanut siihen, että oikeusoppineet ovat ryhtyneet psykologeiksi ilman koulutusta. Heille on tippunut kuin taivaasta ymmärrys siitä, että lapsen vakiintuneella olosuhteella on enemmän painoarvoa kuin lapsen henkisellä pahoinpitelyllä.

Kysymys kuuluukin tulisiko huoltoriidan ratkaisun perustua lapsen oikeuteen vai lapsen etuun?

Kun kerran kysymys on oikeuden tekemästä ratkaisusta, niin lapsen oikeus kuulostaa luontevammalta. Nyt lapsen edun mukaista on poistaa lapsen elämästä tapaajavanhempi joka yrittää pitää kiinni lapsensa oikeudesta tavata itseään jos lähihuoltaja tätä vastustaa. Vaikka se siis on lapsen oikeuden vastaista!

Koska suutari ei pysynyt lestissään, on Suomen oikeuskäytäntö yksi suurimpia syypäitä lastemme henkiseen pahoinvointiin. Koska syytä riitaan ei kyetä näkemään tai ei haeta, niin keskitytään vain riidan poistamiseen jotta riita loppuisi. Samalla perusteella vastustetaan Juho Eerolan ja Pauli Kiurun lakialoitteita. Uskotaan ja pelätään, että ne lisäävät riitaa. No eivät ne riitaa lisää vaan antaisivat tapaajavanhemmalle aseita puolustaa lapsen oikeutta jolloin laella olisi ennaltaehkäisevä vaikutus riidan syntyyn.

Vanhempien välinen riita ON JO olemassa. Oikeasti se mitä pelätään, on oikeudenkäyntien lisääntymistä. P…KELE. Oikeudenkäynti johtuu siitä riidasta eikä ole se riita! Oikeus käydä oikeutta halutaan poistaa koska se virkamiehen käsityksen mukaan on se ongelma ja lapsen edun vastaista vaikka se olisi lapsen oikeuden mukaista ja jopa vanhemman velvollisuus hakea lapselle oikeutta oikeudesta jos muu ei auta.

Kun lakivaliokunta päättää Eerolan ja Kiurun aloitteiden kohtalosta nähdään päättääkö oikeusvaltio Suomi lapsen ”edun” mukaisesti hylätä aloitteet vai lapsen oikeuden mukaisesti hyväksyä aloitteet.