Kuin koira veräjästä


Onko sinun mielestäsi täysin sallittua pyrkiä omimaan lapsi itselle keinolla millä hyvänsä eron jälkeen? Vaikka siis esimerkiksi esittämällä toisesta perättömiä väkivalta tai insestisyytöksiä. Onko sinun mielestäsi sallittua estää toisen täysin kelpoisen vanhemman yhteyksiä lapseen? Onko sinun mielestäsi täysin sallittua manipuloida lasta hylkäämään täysin kelvollinen vanhempi? Veikkaan ettei monikaan kehtaa vastata kyllä, koska se olisi moraaliselta kannalta väärin. Yllätyksenä voi kuitenkin tulla ettei näin moraalittomasta lapsen ja vanhemman oikeuksia loukkaavasta toiminnasta useinkaan seuraa rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Rikosoikeudellinen laillisuusperuste kieltää tuomitsemasta ketään teosta, jota ei ole tekohetkellään nimenomaan määrätty rangaistavaksi. Esimerkiksi tällä hetkellä lasta ei saa kaapata ulkomaille, mutta kotimaahan lapsen kaappaus ei ole rangaistava teko. Tai onhan se jos kaappausta ei tee lapsen lähihuoltaja. Tällöin nimike on omavaltainen huostaanotto. Lähihuoltajia siis näyttää koskevan eri säännöt kuin lasta tapaavaa vanhempaa. Toki lasta tapaavalle vanhemmallekin on annettu yksi erivapaus. Lasta ei ole pakko tavata.

Laki tapaamisen täytäntöönpanosta on osoitus siitä ettei yhteiskuntamme vakavissaan ole valmis suojaamaan lapsen oikeutta molempiin vanhempiin. Lähihuoltajalle annetaan nk. ”vapaudut vankilasta –kortti ” tällä kierroksella ja seuraavallakin kierroksella voit vapautua jos olet tarpeeksi varaton. Kun asioista ei ole seuraamuksia se tietysti johtaa siihen, että osa vanhemmista käyttää tätä hyväkseen.

No miksi sitten ei asiaan ole puututtu? Miksei yllä mainittuja moraalisesti arveluttavia toimia ole kielletty rangaistuksen uhalla? Vastaus on, että rangaistusten uskotaan lisäävän riitaa. Pykälien ennaltaehkäisevään vaikutukseen ei uskota. Kukaan ei kyllä ole perustellut mihin tämä perustuu.

Laki ei tee eroa sukupuolten välillä. Kuitenkin tilastot kertovat, että valtaosa lähihuoltajista on äitejä. Näin oli myös silloin kun nykyiset lait on säädetty. Onko lait siis säädetty ”turvaamaan” lähihuoltajien valta-asema jopa todellisen lapsen edun kustannuksella? Uskooko lainlaatija äidin paremmuuteen huoltajana ja isän huonommuuteen? Vaikka siis ”muutama” lähihuoltaja nyt sitten huoltokiusaa tai vieraannuttaa niin valtaosin asiat menevät ” riittävän oikein”. Vaikka vielä tätäkin vähäisempi määrä äitejä joutuu tapaajavanhempina kärsimään lähihuoltajalle annetusta vallan väärinkäyttömahdollisuudesta, niin munakasta ei ole voinut tehdä rikkomatta muutamaa munaa.

Hei haloo! Mihin unohtui lapsi? Minulle se on ihan sama, kumpi sukupuolista toimii lapsen lähihuoltajana. Se, että tekoja ei kielletä, ei johda siihen, että riidat vähenevät. Se ettei pahoista teosta seuraa mitään johtaa siihen, että riitoja on enemmän. Toki voi olla teoriassa mahdollista, että lakituvat täyttyisivät jos pahat teot olisivat rangaistavia. Eikö sekin teoreettinen mahdollisuus olisi parempi kuin lapsen henkisen pahoinpitelyn jatkumisen salliminen päästämällä tekijä kuin koira veräjästä?

Avainsanat: , , , , , , , ,