Faktoja Eerolan lakialoitetta vastaan?


Eerolan lakialoite vieraannuttamisen kieltämiseksi on turha, koska nykyinen huoltolaki sisältää yleiset periaatteet lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Vai onko? Huoltolaki on vuodelta 1983 ja vieraannuttamista koskevat tutkimukset ovat syntyneet pääosin ko. lain voimaantulon jälkeen. Näin olleen on todennäköistä, ettei lain esitöissä ole pystytty huomiomaan vieraannuttamis-ilmiön mahdollisuutta. Koska tapaamisoikeus on laissa määritelty nimenomaan lapsen eikä vanhemman oikeudeksi, tulisi lainsäätäjien selkeästi turvata lapsen puolesta lapsen perusoikeus eli lapsen yhteys molempiin vanhempiin.

Vieraannuttaminen on henkistä väkivaltaa lasta kohtaan. Eikös rikoslaissa ole jo sanktioitu henkinen väkivalta? On kyllä. Ikävä kyllä rikoslain henkinen väkivalta pykälä vaatii että uhrille aiheutuu mielenterveydellinen sairaus. Tämä voi toki lapselle aiheutua vieraannuttamisen tuloksena vuosien saatossa. Eerolan lakialoite pyrkii ennalta ehkäisemään tämän ja ohjaamaan vanhemman toimintaa siten ettei lapsi ainakaan vieraannuttamisen tuloksena sairastu. Ennalta ehkäisy on aina parempi vaihtoehto kuin jälkihoito.

Vieraannuttaminen on hyvin vaikea määritellä selkeästi. Osittain totta. Ei lakiin varmastikaan voi laittaa kaiken kattavaa listaa eri vieraannuttavista toimista, mutta mallia voi hakea vaikka vainoamisen kriminalisoivasta laista. Vainoaminen on määritelty toiminnaksi joka aiheuttaa uhrissa pelkoa ja ahdistusta. Samalla periaatteella voidaan sanoa, että vieraannuttaminen on toimintaa jolla pyritään syrjäyttämään toinen vanhempi lapsen vanhemmuudesta.

Oikeusministeriö nostaa esiin kokemukset asiantuntija-avusteisesta sovittelusta ratkaisuksi vieraannuttamiseen. Niinpä niin. Toisen vanhemman tavoite on syrjäyttää vanhempi ja toisen tavoite on pysyä lapsen elämässä. Näyttäkää minulle se fakiiri joka pystyy sovittelemaan toisen luopumaan vieraannuttamistavoitteestaan. Suomen sovittelumallissa valta on vieraannuttajalla. Miksi tämä luopuisi vapaaehtoisesti vallastaan jolla hänen tavoitteensa saavutetaan? Varsinkaan kun poiketen Norjan ja Wisconsin mallista, sillä kuinka haluton tai valmis vanhempi on aidosti valmis sovittelemaan, ei Suomen mallissa ole merkitystä eikä sitä saa käyttää vanhempaa ”vastaan” tai puolesta.

Oikeusministeriö toteaa, että Eerolan aloite on osittain ristiriidassa huoltolain periaatteiden kanssa. Periaatteen mukaan lapsen huoltoa ja tapaamista koskeva riita-asia tulee ratkaista lapsen etua silmällä pitäen. Vanhempaa ei saa rangaista hänen käyttäytymisestään. No voi sun…! Eli lasta ei saa ottaa pois vieraannuttavalta vanhemmalta koska se olisi rangaistus! Mihin jäi se lapsen etu? Eli lapsen etu kuitenkin on tulla vieraannutetuksi koska vieraannuttamisesta ei saa rangaista. Toivottavasti vieraannuttamisen kohteena olevat lapset osaavat arvostaa oikeusministeriön periaatetta, joka jättää heidät kohtaamaan henkistä väkivaltaa. Toisaalta oikeusministeri lausui vainoamisen kriminalisointia koskevassa lähetekeskustelussa, ettei minkäänlaista ihmisiin kohdistuvaa fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa tule hyväksyä. Ilmeisesti tämä on kuitenkin sallittua jotta 30 vuotta vanhaa etuoikeutta lapsen henkiseen pahoinpitelyyn ei tarvitsisi muuttaa.

Oikeusministeriö pelkää, että vieraannuttamiskieltoon vedottaisiin silloinkin kun kyse ei olekaan vieraannuttamisesta. Tämä siis päinvastoin lisäsi riitaa. Niinpä niin. Faktahan on niin että jos joku on valmis vetoamaan asioihin jotka eivät ole totta on riitä jo olemassa. Nythän tilanne on se, ettei vieraannuttamiseen voi vedota edes oikeissa vieraannuttamistilanteissa joka siis käytännössä sallii vieraannuttamisen. Tuloksena lapsi ja vanhempi jäävät täysin puolustuskyvyttömiksi vieraannuttamista vastaan. Onko tämä siis parempi?

Oikeusministeriö pitää kuitenkin tärkeänä, että viranomaisia ja tuomareita koulutetaan tunnistamaan vieraannuttaminen. Joopa joo. Kysymys kuuluu mitä iloa siitä on, että viranomainen tunnistaa vieraannuttamisen jos asialle ei kuitenkaan saa tehdä mitään koska vieraannuttajaa ei saa ”rangaista” eikä lasta pelastaa henkiseltä väkivallalta?

Avainsanat: , ,